Článek ve sborníku konference

JANKŮ Peter, KOPLÍK Karel, DOŠEK Roman, DULÍK Tomáš, BLIŽŇÁK Michal a VAŘACHA Pavel. Context sensitive fire protection system. In: DAAAM International Vienna. Vienna: DAAAM International, 2015, s. 1025-1031. ISBN 978-3-902734-06-8. ISSN 1726-9679. Dostupné z: http://www.daaam.info/Downloads/Pdfs/proceedings/proceedings_2015/144.pdf
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Context sensitive fire protection system
Název (cs):Kontextově sensítivní systém pro detekci ohně
Strany:1025-1031
Sborník:DAAAM International Vienna
Konference:26th DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation, DAAAM 2015
Řada knih:Annals of DAAAM International for 2015
Místo vydání:Vienna, AT
Rok:2015
URL:http://www.daaam.info/Downloads/Pdfs/proceedings/proceedings_2015/144.pdf
ISBN:978-3-902734-06-8
Časopis:Annals of DAAAM and Proceedings, roč. 2015, č. 26, Vienna, AT
ISSN:1726-9679
DOI:10.2507/26th.daaam.proceedings.144
Vydavatel:DAAAM International
Klíčová slova
Fire protection; remote controlled master stream device; fire-fighting
Anotace
Článek se zabývá návrh kontextově senítivního protipožárního systému, jen má být schopen detekovat a lokalizovat oheň v průmyslovém prostředí, obzvláště v prostorných továrních halách. Kontextově sensítivním se myslí, že systém je schopen oheň nejen detekovat, ale také určit, o jaký typ ohně se jedná, případně určit, zda se jde o oheň nezamýšlený (požár)  nebo oheň neškodný (běžně se vyskytující ve výrobním procesu).
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Peter Jank{\r{u}} and Karel Kopl{\'{i}}k and Roman
	Do{\v{s}}ek and Tom{\'{a}}{\v{s}} Dul{\'{i}}k and
	Michal Bli{\v{z}}{\v{n}}{\'{a}}k and Pavel
	Va{\v{r}}acha},
  title = {Context sensitive fire protection system},
  pages = {1025--1031},
  booktitle = {DAAAM International Vienna},
  series = {Annals of DAAAM International for 2015},
  journal = {Annals of DAAAM and Proceedings},
  volume = 2015,
 number = 26,
  year = 2015,
  location = {Vienna, AT},
  publisher = {DAAAM International},
  ISBN = {978-3-902734-06-8},
  ISSN = {1726-9679},
  doi = {10.2507/26th.daaam.proceedings.144},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11254}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171
Přepnout na https