Článek ve sborníku konference

PODIVÍNSKÝ Jakub, ČEKAN Ondřej, LOJDA Jakub a KOTÁSEK Zdeněk. Functional Verification as a Tool for Monitoring Impact of Faults in SRAM-based FPGAs. In: Proceedings of the 2016 International Conference on Field Programmable Technology. Xi'an: IEEE Computer Society, 2016, s. 293-294. ISBN 978-1-5090-5602-6.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Functional Verification as a Tool for Monitoring Impact of Faults in SRAM-based FPGAs
Název (cs):Funkční verifikace jako nástroj pro monitorování vlivu poruch na FPGA založená na SRAM
Strany:293-294
Sborník:Proceedings of the 2016 International Conference on Field Programmable Technology
Konference:The 2016 International Conference on Field-Programmable Technology
Místo vydání:Xi'an, CN
Rok:2016
ISBN:978-1-5090-5602-6
DOI:10.1109/FPT.2016.7929557
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
Functional Verification
Robot Controller
Electro-mechanical Systems
Fault Tolerance
Maze
Anotace
Náplní tohoto článku je představení nové platformy pro vyhodnocování vlivu poruch na elektro-mechanický systém založený na FPGA s konfigurací uloženou v SRAM. Funkční verifikace dohromady s injektorem poruch slouží jako nástroj pro ověřování míry odolnosti proti poruchám. Článek ukazuje použití verifikačního prostředí pro vyhodnocování vlivu poruch na elektro-mechanický systém složený z robota pro hledání cesty v bludišti a jeho řídicí jednotky implementované v FPGA. Experimentální výsledky získané z procesu verifikace jsou v článku také prezentovány.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Jakub Podiv{\'{i}}nsk{\'{y}} and Ond{\v{r}}ej
	{\v{C}}ekan and Jakub Lojda and Zden{\v{e}}k
	Kot{\'{a}}sek},
  title = {Functional Verification as a Tool for Monitoring
	Impact of Faults in SRAM-based FPGAs},
  pages = {293--294},
  booktitle = {Proceedings of the 2016 International Conference on Field
	Programmable Technology},
  year = 2016,
  location = {Xi'an, CN},
  publisher = {IEEE Computer Society},
  ISBN = {978-1-5090-5602-6},
  doi = {10.1109/FPT.2016.7929557},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11263}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.53.231
Přepnout na https