Článek ve sborníku konference

ČEKAN Ondřej, PODIVÍNSKÝ Jakub a KOTÁSEK Zdeněk. Random Stimuli Generation Based on a Stochastic Context-Free Grammar. In: Proceedings of the 2016 International Conference on Field Programmable Technology. Xi'an: IEEE Computer Society, 2016, s. 295-296. ISBN 978-1-5090-5602-6.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Random Stimuli Generation Based on a Stochastic Context-Free Grammar
Název (cs):Generování náhodných stimulů založené na pravděpodobnostní bezkontextové gramatice
Strany:295-296
Sborník:Proceedings of the 2016 International Conference on Field Programmable Technology
Konference:The 2016 International Conference on Field-Programmable Technology
Místo vydání:Xi'an, CN
Rok:2016
ISBN:978-1-5090-5602-6
DOI:10.1109/FPT.2016.7929558
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
Context-Free Grammar
Random Stimuli Generation
Stimulus
Constraint
Anotace
Cílem příspěvku je prezentace použití pravděpodobnostní bezkontextové gramatiky v oblasti generování stimulů. Náhodně zkonstruované stimuly jsou v současnosti hojně aplikovány ve funkční verifikaci pro ověření správnosti návrhu a výsledné implementace. Bezkontextová gramatika nemůže být v oblasti generování použita sama o sobě, proto je rozšířena o omezující podmínky, které v průběhu generování optimalizují množinu přepisovacích pravidel. Cílem je vytvořit univerzální řešení pro účely generování stimulů, které může být použito pro různé systémy a různé oblasti výzkumu - např. v ověřování fault-tolerant metodik v elektromechanických systémech (implementovaných v FPGA).
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Ond{\v{r}}ej {\v{C}}ekan and Jakub
	Podiv{\'{i}}nsk{\'{y}} and Zden{\v{e}}k
	Kot{\'{a}}sek},
  title = {Random Stimuli Generation Based on a Stochastic
	Context-Free Grammar},
  pages = {295--296},
  booktitle = {Proceedings of the 2016 International Conference on Field
	Programmable Technology},
  year = 2016,
  location = {Xi'an, CN},
  publisher = {IEEE Computer Society},
  ISBN = {978-1-5090-5602-6},
  doi = {10.1109/FPT.2016.7929558},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11266}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.83.192.109
Přepnout na https