Článek ve sborníku konference

LOJDA Jakub, PODIVÍNSKÝ Jakub, KRČMA Martin a KOTÁSEK Zdeněk. HLS-based Fault Tolerance Approach for SRAM-based FPGAs. In: Proceedings of the 2016 International Conference on Field Programmable Technology. Xi'an: IEEE Computer Society, 2016, s. 301-302. ISBN 978-1-5090-5602-6.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:HLS-based Fault Tolerance Approach for SRAM-based FPGAs
Název (cs):Zajištění odolnosti proti poruchám na úrovni HLS pro FPGA založená na SRAM
Strany:301-302
Sborník:Proceedings of the 2016 International Conference on Field Programmable Technology
Konference:The 2016 International Conference on Field-Programmable Technology
Místo vydání:Xi'an, CN
Rok:2016
ISBN:978-1-5090-5602-6
DOI:10.1109/FPT.2016.7929561
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
High Level Synthesis
CatapultC
Fault Tolerance
Robot Controller
Anotace
Tento článek představuje zajištění odolnosti proti poruchám na úrovní High-level Synthesis (HLS). Je zde jak popis metody využívající HLS, tak její ověřování. Vysoké spolehlivosti je dosaženo modifikací v popisu systému na úrovni jazyka C++, na kterém je založeno generování systému pomocí HLS. Práce se zaměřuje na FPGA využívající SRAM paměť, která jsou náchylná na poruchy typu Single Event Upsets (SEU). Pro ověřování této nové metody je použita naše platforma, která umožňuje vyhodnocovat míru odolnosti proti poruchám. Tato platforma je založena na funkční verifikaci v kombinaci s injekcí poruch.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Jakub Lojda and Jakub Podiv{\'{i}}nsk{\'{y}} and
	Martin Kr{\v{c}}ma and Zden{\v{e}}k Kot{\'{a}}sek},
  title = {HLS-based Fault Tolerance Approach for SRAM-based
	FPGAs},
  pages = {301--302},
  booktitle = {Proceedings of the 2016 International Conference on Field
	Programmable Technology},
  year = 2016,
  location = {Xi'an, CN},
  publisher = {IEEE Computer Society},
  ISBN = {978-1-5090-5602-6},
  doi = {10.1109/FPT.2016.7929561},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11275}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https