Článek v časopise

BIDLO Michal. On Routine Evolution of Complex Cellular Automata. IEEE Transactions on Evolutionary Computation. 2016, roč. 20, č. 5, s. 742-754. ISSN 1089-778X. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7377086
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:On Routine Evolution of Complex Cellular Automata
Název (cs):Evoluční návrh složitých celulárních automatů
Strany:742-754
Místo vydání:US
Rok:2016
URL:http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7377086
Časopis:IEEE Transactions on Evolutionary Computation, roč. 20, č. 5, US
ISSN:1089-778X
DOI:10.1109/TEVC.2016.2516242
Klíčová slova
cellular automaton, transition function, evolutionary algorithm, square calculation, replicating loop
Anotace
Článek se zabývá speciální technikou, zvanou podmínková pravidla, pro reprezentaci přechodových funkcí celulárních automatů a její aplikací pro evoluční návrh složitých celulárních automatů. Problémy návrhu replikujících se struktur v dvourozměrných automatech a obecného výpočtu druhé mocniny v jednorozměrných automatech jsou uvažovány jako případové studie. Je ukázáno, že evoluční algoritmus v kombinaci s podmínkovými pravidly je schopen úspěšně řešit uvedené úlohy a navíc poskytnout řešení, která dosud nebyla známa, případně jsou v jistém smyslu inovativní ve srovnání s existujícími přístupy. Konkrétně se jedná o objev nového postupu pro replikaci, který umožňuje generovat více instancí za jednotku času, dále pak algoritmus výpočtu druhé mocniny, který vyžaduje výrazně méně kroků automatu oproti dosud známému řešení. Použití podmínkových pravidel v prezentovaných experimentech představuje první případ úspěšného nasazení této techniky pro automatický návrh složitých celulárních automatů, řešících komplexní úlohy, v nichž konvenční návrhové techniky celulárních automatů selhávají.
BibTeX:
@ARTICLE{
  author = {Michal Bidlo},
  title = {On Routine Evolution of Complex Cellular Automata},
  pages = {742--754},
  journal = {IEEE Transactions on Evolutionary Computation},
  volume = {20},
  number = {5},
  year = {2016},
  ISSN = {1089-778X},
  doi = {10.1109/TEVC.2016.2516242},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11282}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.198.212.30
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]