Článek ve sborníku konference

MATOUŠEK Denis, KOŘENEK Jan a PUŠ Viktor. High-speed Regular Expression Matching with Pipelined Automata. In: Proceedings of the 2016 International Conference on Field Programmable Technology. Xi'an: IEEE Computer Society, 2016, s. 93-100. ISBN 978-1-5090-5602-6. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/7929431/
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:High-speed Regular Expression Matching with Pipelined Automata
Název (cs):Vyhledávání vzorů pomocí zřetězených automatů
Strany:93-100
Sborník:Proceedings of the 2016 International Conference on Field Programmable Technology
Konference:The 2016 International Conference on Field-Programmable Technology
Místo vydání:Xi'an, CN
Rok:2016
URL:http://ieeexplore.ieee.org/document/7929431/
ISBN:978-1-5090-5602-6
DOI:10.1109/FPT.2016.7929431
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
FPGA, NFA, multi-striding, pattern matching, regular expressions, finite automata, pipelined automata, high-speed networks, 100Gbps, 40Gbps, 10Gbps, 100G Ethernet, 40G Ethernet, 10G Ethernet
Anotace
Vyhledávání vzorů je komplexní úloha rozšířená v oblasti aplikací pro monitorování síťové bezpečnosti. S rostoucí rychlostí počítačových linek je potřeba škálovat architektury tak, aby byly stále schopny pracovat na rychlosti linky. Multi-striding je známá technika pro zvýšení propustnosti architektur pro vyhledávání vzorů. Práce uvádí analýzu škálovatelnosti techniky multi-striding a ukazuje, že ta neškáluje a nelze ji použít pro propustnost 100 Gb/s a výše kvůli exponenciálnímu nárůstu využitých zdrojů na čipu FPGA. Proto jsme navrhli novou architekturu pro vysokorychlostní vyhledávání vzorů, která kombinuje techniku multi-striding a paralelní zpracování pomocí zřetězených konečných automatů (FSM). Architektura sdílí jedinou vyrovnávací paměť pro všechny paralelní FSM. Efektivní implementace vyrovnávací paměti pro pakety redukuje množství BlockRAM pamětí na 18% v porovnání s naivní paralelní implementací. Místo rozdělování vstupních dat architektura řetězí stavy konečných automatů. Takové zřetězené zpracování s lokální komunikací má přímý pozitivní vliv na frekvenci a dovoluje škálovat architekturu na stovky gigabitů.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Denis Matou{\v{s}}ek and Jan Ko{\v{r}}enek and
	Viktor Pu{\v{s}}},
  title = {High-speed Regular Expression Matching with
	Pipelined Automata},
  pages = {93--100},
  booktitle = {Proceedings of the 2016 International Conference on Field
	Programmable Technology},
  year = {2016},
  location = {Xi'an, CN},
  publisher = {IEEE Computer Society},
  ISBN = {978-1-5090-5602-6},
  doi = {10.1109/FPT.2016.7929431},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11288}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.80.218.53
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]