Článek v časopise

STRNADEL Josef. Predictability Analysis of Interruptible Systems by Statistical Model Checking. IEEE Design & Test. Pistacaway: IEEE Circuits and Systems Society, 2018, roč. 35, č. 2, s. 57-63. ISSN 2168-2356. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/8082475/
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Predictability Analysis of Interruptible Systems by Statistical Model Checking
Název (cs):Analýza předvídatelnosti přerušitelných systémů pomocí statického ověřování modelů
Strany:57-63
Místo vydání:US
Rok:2018
URL:http://ieeexplore.ieee.org/document/8082475/
Časopis:IEEE Design & Test, roč. 35, č. 2, Pistacaway, US
ISSN:2168-2356
DOI:10.1109/MDAT.2017.2766568
Klíčová slova
Processors, Real-time systems, Interrupts, Predictability, Analytical models,  Predictive models,  Stacking,  Statistical model checking,  Stochastic processes,  Timed automata, Priced automata, Computational modeling
Anotace
Mnohé systémy se musí chovat předvídatelně i za různých nepředvídatelných okolností. Aby takové chování mohlo být garantováno, systém je nutno precizně modelovat a analyzovat v různých scénářích; to je však problém, jehož složitost roste s dynamikou systému. Pro řešení tohoto problému navrhujeme simulační model stavějící na síti stochastických časovaných automatů. Novost našeho přístupu spočívá v řešení kombinujícím model přerušovacího podsystému, zdrojů přerušení a obsluh přerušení s vlastnostmi, mezi které patří priority, maskování přerušení a vnořování obsluh přerušení za běhu programu. Analýza navrženého modelu vychází se statistického ověřování modelů.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Josef Strnadel},
   title = {Predictability Analysis of Interruptible Systems
	by Statistical Model Checking},
   pages = {57--63},
   journal = {IEEE Design \& Test},
   volume = 35,
 number = 2,
   year = 2018,
   ISSN = {2168-2356},
   doi = {10.1109/MDAT.2017.2766568},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11363}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https