Článek ve sborníku konference

PODIVÍNSKÝ Jakub, LOJDA Jakub, ČEKAN Ondřej, PÁNEK Richard a KOTÁSEK Zdeněk. Reliability Analysis and Improvement of FPGA-based Robot Controller. In: Proceedings of the 2017 20th Euromicro Conference on Digital System Design. Vídeň: IEEE Computer Society, 2017, s. 337-344. ISBN 978-1-5386-2146-2.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Reliability Analysis and Improvement of FPGA-based Robot Controller
Název (cs):Analýza a zlepšení spolehlivosti řídicí jednotky robota založené na FPGA
Strany:337-344
Sborník:Proceedings of the 2017 20th Euromicro Conference on Digital System Design
Konference:20th Euromicro Conference on Digital Systems Design
Místo vydání:Vídeň, AT
Rok:2017
ISBN:978-1-5386-2146-2
DOI:10.1109/DSD.2017.15
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
Analýza spolehlivosti
TMR
FPGA
Odolnost proti poruchám
Řadič robota
Rekonfigurace
Anotace
Výskyt poruch v některých systémech může způsobit selhání celého systému a tím i vysoké ekonomické ztráty nebo dokonce ohrožení zdraví lidí. Jako příklad systémů pracujících v prostředí se zvýšeným výskytem poruch lze uvést vesmírný a letecký průmysl nebo zdravotnická zařízení. V tomto článku se zabýváme vyhodnocováním a testováním míry odolnosti proti poruchám u elektro-mechanických systémů založených na FPGA.  V našem případě je použit robot pro hledání cest v bludišti jako experimentální systém. Je zde představena kombinace experimentálního vyhodnocení míry spolehlivosti doplněná teoretickým výpočtem. Experimenty jsou prováděny na řídicí jednotce bez zabezpečení a následně s využitím ztrojení celé řídicí jednotky.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Jakub Podiv{\'{i}}nsk{\'{y}} and Jakub Lojda and
	Ond{\v{r}}ej {\v{C}}ekan and Richard P{\'{a}}nek
	and Zden{\v{e}}k Kot{\'{a}}sek},
  title = {Reliability Analysis and Improvement of FPGA-based
	Robot Controller},
  pages = {337--344},
  booktitle = {Proceedings of the 2017 20th Euromicro Conference on Digital
	System Design},
  year = 2017,
  location = {V{\'{i}}de{\v{n}}, AT},
  publisher = {IEEE Computer Society},
  ISBN = {978-1-5386-2146-2},
  doi = {10.1109/DSD.2017.15},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11425}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https