Článek ve sborníku konference

LOJDA Jakub a KOTÁSEK Zdeněk. A Basic Approach to Fault Tolerance of Data Paths of HLS-synthesized Systems and its Evaluation. In: Proceedings of the 5th Prague Embedded Systems Workshop. Roztoky u Prahy: Fakulta informačních technologií ČVUT, 2017, s. 79-80. ISBN 978-80-01-06178-7.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:A Basic Approach to Fault Tolerance of Data Paths of HLS-synthesized Systems and its Evaluation
Název (cs):Základní přístup k odolnosti proti poruchám datových cest v systémech vytvořených pomocí HLS a jeho vyhodnocení
Strany:79-80
Sborník:Proceedings of the 5th Prague Embedded Systems Workshop
Konference:The 5th Prague Embedded Systems Workshop
Místo vydání:Roztoky u Prahy, CZ
Rok:2017
ISBN:978-80-01-06178-7
Vydavatel:Fakulta informačních technologií ČVUT
Klíčová slova
vysokoúrovňová syntéza, datová cesta, CatapultC, odolnost proti poruchám, řadič robota, C++
Anotace
Prezentace představuje základní přístup k odolnosti proti poruchám pro systémy vytvořené pomocí vysokoúrovňové syntézy (HLS). Dále je uveden popis a vyhodnocení dopadu hlavních optimalizačních metod na náchylnost výsledného systému na projev tzv. Single Event Upsets (SEUs). Metoda pro zajištění vyšší odolnosti využívá modifikaci vstupního kódu C++, který je následně předložen nástroji pro HLS. Pro vyhodnocení dopadu SEU využíváme naši evaluační platformu, která umožňuje zkoumat odolnost proti poruchám předloženého systému. Evaluační platforma je založena na funkční verifikaci a injekci poruch.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Jakub Lojda and Zden{\v{e}}k Kot{\'{a}}sek},
   title = {A Basic Approach to Fault Tolerance of Data Paths
	of HLS-synthesized Systems and its Evaluation},
   pages = {79--80},
   booktitle = {Proceedings of the 5th Prague Embedded Systems Workshop},
   year = 2017,
   location = {Roztoky u Prahy, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology, Czech Technical
	University},
   ISBN = {978-80-01-06178-7},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11451}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https