Článek ve sborníku konference

LOJDA Jakub, PODIVÍNSKÝ Jakub a KOTÁSEK Zdeněk. Redundant Data Types and Operations in HLS and their Use for a Robot Controller Unit Fault Tolerance Evaluation. In: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium. Novi Sad: IEEE Computer Society, 2017, s. 359-364. ISBN 978-1-5386-3298-7.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Redundant Data Types and Operations in HLS and their Use for a Robot Controller Unit Fault Tolerance Evaluation
Název (cs):Redundantní datové typy a operace v HLS a jejich využití k vyhodnocení odolnosti řadiče robota proti poruchám
Strany:359-364
Sborník:Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium
Konference:15th IEEE EAST-WEST DESIGN & TEST SYMPOSIUM
Místo vydání:Novi Sad, RS
Rok:2017
ISBN:978-1-5386-3298-7
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
Vysokoúrovňová syntéza, redundantní datový typ, redundantní operace, datová cesta, CatapultC, odolnost proti poruchám, řadič robota, C++
Anotace
Některá prostředí (např. vesmír, letectví nebo medicína) vyžadují, aby elektronická zařízení zde využívaná vydržela zvýšený výskyt poruch. Navíc, selhání těchto systémů může způsobit ekonomické ztráty, příp. ohrozit lidský život. V takovém případě se využívá tzv. metod odolnosti proti poruchám (OPP). V článku je prezentována metoda vyhodnocení důležitosti jednotlivých částí systému za využití námi navržené metody vkládání redundance do algoritmu za účelem zvýšení OPP. Vkládání probíhá ještě před samotnou aplikací metod vysokoúrovňové syntézy. Metoda je v článku rovněž stručně popsána. Části systému jsou tvořeny operacemi a datovými proměnnými. Experimentální vyhodnocení je provedeno za využití FPGA s konfigurační pamětí SRAM a naší evaluační platformy, jež je založena na funkční verifikaci a injektoru poruch.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Jakub Lojda and Jakub Podiv{\'{i}}nsk{\'{y}} and
	Zden{\v{e}}k Kot{\'{a}}sek},
   title = {Redundant Data Types and Operations in HLS and
	their Use for a Robot Controller Unit Fault
	Tolerance Evaluation},
   pages = {359--364},
   booktitle = {Proceedings of IEEE East-West Design \& Test Symposium},
   year = 2017,
   location = {Novi Sad, RS},
   publisher = {IEEE Computer Society},
   ISBN = {978-1-5386-3298-7},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11493}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.238.194.166
Přepnout na https