Článek ve sborníku konference

ČEŠKA Milan, HAVLENA Vojtěch, HOLÍK Lukáš, LENGÁL Ondřej a VOJNAR Tomáš. Approximate Reduction of Finite Automata for High-Speed Network Intrusion Detection. In: Proceedings of TACAS'18. Thessaloniki: Springer Verlag, 2018, s. 155-175. ISSN 0302-9743.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Approximate Reduction of Finite Automata for High-Speed Network Intrusion Detection
Název (cs):Přibližná redukce konečných automatů pro detekci útoků ve vysokorychlostních sítích
Strany:155-175
Sborník:Proceedings of TACAS'18
Konference:European Joint Conferences on Theory and Practice of Software
Místo vydání:Thessaloniki, GR
Rok:2018
Časopis:Lecture Notes in Computer Science, č. 10806, DE
ISSN:0302-9743
DOI:10.1007/978-3-319-89963-3_9
Vydavatel:Springer Verlag
Klíčová slova

approximate reduction, probabilistic distance, finite automata, probabilistic automaton, network intrusion detection
Anotace
Článek se zaobírá přibližnou redukcí konečných automatů pro detekci útoků ve vysokorychlostních sítích.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Milan {\v{C}}e{\v{s}}ka and Vojt{\v{e}}ch Havlena
	and Luk{\'{a}}{\v{s}} Hol{\'{i}}k and Ond{\v{r}}ej
	Leng{\'{a}}l and Tom{\'{a}}{\v{s}} Vojnar},
  title = {Approximate Reduction of Finite Automata for
	High-Speed Network Intrusion Detection},
  pages = {155--175},
  booktitle = {Proceedings of TACAS'18},
  journal = {Lecture Notes in Computer Science},
 number = 10806,
  year = 2018,
  location = {Thessaloniki, GR},
  publisher = {Springer Verlag},
  ISSN = {0302-9743},
  doi = {10.1007/978-3-319-89963-3_9},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11657}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.236.190.216
Přepnout na https