Článek ve sborníku konference

ČEKAN Ondřej, PODIVÍNSKÝ Jakub a KOTÁSEK Zdeněk. Program Generation Through a Probabilistic Constrained Grammar. In: Proceedings of the 2018 21st Euromicro Conference on Digital System Design. Praha: IEEE Computer Society, 2018, s. 214-220. ISBN 978-1-5386-7376-8.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Program Generation Through a Probabilistic Constrained Grammar
Název (cs):Generování programu pomocí pravděpodobnostní omezené gramatiky
Strany:214-220
Sborník:Proceedings of the 2018 21st Euromicro Conference on Digital System Design
Konference:21st Euromicro Conference on Digital Systems Design
Místo vydání:Praha, CZ
Rok:2018
ISBN:978-1-5386-7376-8
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
Probabilistic Constrained Grammar, Probabilistic
Context-Free Grammar, Stimulus, Constraint, Functional Verification
Anotace
Tento příspěvek představuje pravděpodobnostní omezenou gramatiku, která je navržena pro použití v oblasti generování testovacích stimulů. Tato gramatika rozšiřuje existující pravděpodobnostní bezkontextovou gramatiku pomocí omezujících podmínek. Stimuly získané touto gramatikou jsou použity ve funkční verifikaci procesoru a je vyhodnoceno získané pokrytí klíčových funkcí. V příspěvku je detailně popsána konstrukce assemblerovského programu, který představuje požadovaný testovací stimul pro vybraný procesor.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Ond{\v{r}}ej {\v{C}}ekan and Jakub
	Podiv{\'{i}}nsk{\'{y}} and Zden{\v{e}}k
	Kot{\'{a}}sek},
   title = {Program Generation Through a Probabilistic
	Constrained Grammar},
   pages = {214--220},
   booktitle = {Proceedings of the 2018 21st Euromicro Conference on Digital
	System Design},
   year = {2018},
   location = {Praha, CZ},
   publisher = {IEEE Computer Society},
   ISBN = {978-1-5386-7376-8},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11709}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.212.206.217
Přepnout na https

DNSSEC [dnssec]