Článek ve sborníku konference

ROHDIN Johan A., SILNOVA Anna, DIEZ Sánchez Mireia, PLCHOT Oldřich, MATĚJKA Pavel a BURGET Lukáš. End-to-End DNN Based Speaker Recognition Inspired by i-Vector and PLDA. In: Proceedings of ICASSP. Calgary: IEEE Signal Processing Society, 2018, s. 4874-4878. ISBN 978-1-5386-4658-8.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:End-to-End DNN Based Speaker Recognition Inspired by i-Vector and PLDA
Název (cs):End-to-end DNN rozpoznávání mluvčího inspirované i-vektory a PLDA
Strany:4874-4878
Sborník:Proceedings of ICASSP
Konference:IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing
Místo vydání:Calgary, CA
Rok:2018
ISBN:978-1-5386-4658-8
DOI:10.1109/ICASSP.2018.8461958
Vydavatel:IEEE Signal Processing Society
URL:http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/speech/publi/2018/rohdin_icassp2018_0004874.pdf [PDF]
Klíčová slova
Speaker verification, DNN, end-to-end
Anotace
Tento článek pojednává o End-to-end DNN rozpoznávání mluvčího, které je inspirované i-vektory a PLDA.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {A. Johan Rohdin and Anna Silnova and Mireia
	S{\'{a}}nchez Diez and Old{\v{r}}ich Plchot and
	Pavel Mat{\v{e}}jka and Luk{\'{a}}{\v{s}} Burget},
  title = {End-to-End DNN Based Speaker Recognition Inspired
	by i-Vector and PLDA},
  pages = {4874--4878},
  booktitle = {Proceedings of ICASSP},
  year = 2018,
  location = {Calgary, CA},
  publisher = {IEEE Signal Processing Society},
  ISBN = {978-1-5386-4658-8},
  doi = {10.1109/ICASSP.2018.8461958},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11724}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.206.15.215
Přepnout na https