Článek ve sborníku konference

DIEZ Sánchez Mireia, BURGET Lukáš a MATĚJKA Pavel. Speaker Diarization based on Bayesian HMM with Eigenvoice Priors. In: Proceedings of Odyssey 2018. Les Sables d´Olonne: International Speech Communication Association, 2018, s. 147-154. ISSN 2312-2846.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Speaker Diarization based on Bayesian HMM with Eigenvoice Priors
Název (cs):Diarizace založená na bayessovském HMM s Eigenvoice apriorní informací
Strany:147-154
Sborník:Proceedings of Odyssey 2018
Konference:Odyssey 2018
Místo vydání:Les Sables d´Olonne, FR
Rok:2018
Časopis:Proceedings of Odyssey: The Speaker and Language Recognition Workshop, roč. 2018, č. 6, 4 Rue des Fauvettes - Lous Tourils, F-66390 BAIXAS, FR
ISSN:2312-2846
DOI:10.21437/Odyssey.2018-21
Vydavatel:International Speech Communication Association
URL:http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/speech/publi/2018/diez_odyssey2018_63.pdf [PDF]
Klíčová slova
Speaker diarization, speaker recognition
Anotace
Článek pojednává o diarizaci založené na bayessovském Hidden Markov Model (HMM) s Eigenvoice apriorní informací.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Mireia S{\'{a}}nchez Diez and Luk{\'{a}}{\v{s}}
	Burget and Pavel Mat{\v{e}}jka},
  title = {Speaker Diarization based on Bayesian HMM with
	Eigenvoice Priors},
  pages = {147--154},
  booktitle = {Proceedings of Odyssey 2018},
  journal = {Proceedings of Odyssey: The Speaker and Language Recognition
	Workshop},
  volume = 2018,
 number = 6,
  year = 2018,
  location = {Les Sables dOlonne, FR},
  publisher = {International Speech Communication Association},
  ISSN = {2312-2846},
  doi = {10.21437/Odyssey.2018-21},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11786}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https