Článek ve sborníku konference

KEKELY Michal, KEKELY Lukáš a KOŘENEK Jan. Memory Aware Packet Matching Architecture for High-Speed Networks. In: Proceedings of the 21st Euromicro Conference on Digital Systems Design. Praha: IEEE Computer Society, 2018, s. 1-9. ISBN 978-1-5386-7376-8.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Memory Aware Packet Matching Architecture for High-Speed Networks
Název (cs):Architektura klasifikace paketů pro vysoko-rychlostní sítě s ohledem na paměť
Strany:1-9
Sborník:Proceedings of the 21st Euromicro Conference on Digital Systems Design
Konference:21st Euromicro Conference on Digital Systems Design
Místo vydání:Praha, CZ
Rok:2018
ISBN:978-1-5386-7376-8
DOI:10.1109/DSD.2018.00017
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
packet classification, BRAM, exact match
Anotace
Klasifikace paketů je důležitá operace pro velké množství různých síťových úloh - od přepínání nebo směrování až po monitorování a bezpečnost. Všeobecně musí být využity akcelerované architektury implementující klasifikaci aby se dosáhlo požadovaných propustností na vysoko-rychlostních sítích. Praktické architektury klasifikace pro FPGA musí být schopny klasifikovat víc než jeden paket v každém hodinovém cyklu. Toho může být dosaženo využitím více paralelních procesních bloků, což ale vede na replikaci logiky a zejména pak paměťových zdrojů. Proto navrhujeme novu paralelní hardwarovou architekturu pro exaktní klasifikaci několika paketů v jednom hodinovém cyklu založenou na hašování, která redukuje duplikaci paměti. Základní myšlenka využívá fakt, ze moderní FPGA mají stovky BlockRAM buněk, ke kterým může být přistupováno nezávisle. Naše výsledky ukazují, že navržený přístup využívá paměť efektivně a škáluje výjimečně dobře se zvýšenou kapacitou. Například navržená architektura je schopna dosáhnout propustnosti více než 2 Tb/s s efektivní kapacitou pro více než 40 000 pravidel pro IPv4 toky za cenu pouze 366 BlockRAM a kolem 57 000 LUT.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Michal Kekely and Luk{\'{a}}{\v{s}} Kekely and Jan
	Ko{\v{r}}enek},
  title = {Memory Aware Packet Matching Architecture for
	High-Speed Networks},
  pages = {1--9},
  booktitle = {Proceedings of the 21st Euromicro Conference on Digital
	Systems Design},
  year = 2018,
  location = {Praha, CZ},
  publisher = {IEEE Computer Society},
  ISBN = {978-1-5386-7376-8},
  doi = {10.1109/DSD.2018.00017},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11819}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https