Článek ve sborníku konference

DIEZ Sánchez Mireia, LANDINI Federico Nicolás, BURGET Lukáš, ROHDIN Johan A., SILNOVA Anna, ŽMOLÍKOVÁ Kateřina, NOVOTNÝ Ondřej, VESELÝ Karel, GLEMBEK Ondřej, PLCHOT Oldřich, MOŠNER Ladislav a MATĚJKA Pavel. BUT system for DIHARD Speech Diarization Challenge 2018. In: Proceedings of Interspeech 2018. Hyderabad: International Speech Communication Association, 2018, s. 2798-2802. ISSN 1990-9772. Dostupné z: https://www.isca-speech.org/archive/Interspeech_2018/abstracts/1749.html
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:BUT system for DIHARD Speech Diarization Challenge 2018
Název (cs):VUT systém pro DIHARD Speech Diarization Challenge 2018
Strany:2798-2802
Sborník:Proceedings of Interspeech 2018
Konference:Interspeech 2018
Místo vydání:Hyderabad, IN
Rok:2018
URL:https://www.isca-speech.org/archive/Interspeech_2018/abstracts/1749.html
Časopis:Proceedings of Interspeech, roč. 2018, č. 9, FR
ISSN:1990-9772
DOI:10.21437/Interspeech.2018-1749
Vydavatel:International Speech Communication Association
URL:http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/speech/publi/2018/diez_interspeech2018_1749.pdf [PDF]
Klíčová slova
Speaker Diarization, Variational Bayes, HMM, i-vector, x-vector, Overlapped speech, DIHARD
Anotace
Článek pojednává o VUT systému pro DIHARD Speech Diarization Challenge 2018, který je založený na Bayesian Hidden Markov Modelu with eigenvoice priors system.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Mireia S{\'{a}}nchez Diez and Nicol{\'{a}}s
	Federico Landini and Luk{\'{a}}{\v{s}} Burget and
	A. Johan Rohdin and Anna Silnova and
	Kate{\v{r}}ina {\v{Z}}mol{\'{i}}kov{\'{a}} and
	Ond{\v{r}}ej Novotn{\'{y}} and Karel Vesel{\'{y}}
	and Ond{\v{r}}ej Glembek and Old{\v{r}}ich Plchot
	and Ladislav Mo{\v{s}}ner and Pavel Mat{\v{e}}jka},
  title = {BUT system for DIHARD Speech Diarization Challenge
	2018},
  pages = {2798--2802},
  booktitle = {Proceedings of Interspeech 2018},
  journal = {Proceedings of Interspeech},
  volume = 2018,
 number = 9,
  year = 2018,
  location = {Hyderabad, IN},
  publisher = {International Speech Communication Association},
  ISSN = {1990-9772},
  doi = {10.21437/Interspeech.2018-1749},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11839}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.206.13.39
Přepnout na https