Článek ve sborníku konference

SZURMAN Karel a KOTÁSEK Zdeněk. Coarse-Grained TMR Soft-Core Processor Fault Tolerance Methods and State Synchronization for Run-Time Fault Recovery. In: 20th IEEE Latin American Test Symposium (LATS 2019). Santiago: IEEE Computer Society, 2019, s. 32-35. ISBN 978-1-72811-755-3.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Coarse-Grained TMR Soft-Core Processor Fault Tolerance Methods and State Synchronization for Run-Time Fault Recovery
Název (cs):Metody odolnosti proti poruchám se synchronizací stavu pro TMR soft-core procesor a opravu poruchy za jeho běhu
Strany:32-35
Sborník:20th IEEE Latin American Test Symposium (LATS 2019)
Konference:IEEE Latin American Test Symposium
Místo vydání:Santiago, CL
Rok:2019
ISBN:978-1-72811-755-3
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
soft-core processor, triple modular redundancy, state synchronization, partial dynamic reconfiguration, SEU mitigation
Anotace
Trojitá modulární redundance (TMR) aplikovaná na různé úrovni návrhu obvodu kombinovaná s periodickým ověřováním konfigurační paměti (scrubbing) nebo s částečnou dynamickou rekonfiguraci (PDR) provedenou za běhu systému jsou jedněmi z nejpreferovanějších metod pro zmírnění následků Single Event Upset (SEU) efektů používaných v systémech odolných proti poruchám implementovaných v obvodech SRAM FPGA. Použití PDR a TMR umožňuje obnovu stavu systému ze všech přechodných SEU poruch s výhodou provedení opravy za běhu systému oproti scrubbing metodám, které opravují pouze poruchy v konfigurační paměti a jsou limitovány latencí danou periodou provádění ověřování paměti. Nicméně, rekonfigurovatelná TMR architektura může vyžadovat obnovu stavu pro odstranění poruchy pomocí PDR. V takové situaci, provozní stav rekonfigurované kopie chráněného obvodu vyžaduje synchronizaci s ostatními kopiemi obvodu, které zůstaly během rekonfigurace aktivní.  Tento článek zhodnocuje popsané metody synchronizace stavu existující pro rekonfigurovatelné TMR architektury a soft-core procesory, prezentuje náš současný výzkum zaměřený  na návrh metodiky synchronizace stavu v porovnání se state-of-the-art metodami a dále zkoumá návrh nové strategie pro synchronizaci stavu soft-core procesoru neo430 chráněného pomocí TMR architektury.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Karel Szurman and Zden{\v{e}}k Kot{\'{a}}sek},
   title = {Coarse-Grained TMR Soft-Core Processor Fault
	Tolerance Methods and State Synchronization for
	Run-Time Fault Recovery},
   pages = {32--35},
   booktitle = {20th IEEE Latin American Test Symposium (LATS 2019)},
   year = 2019,
   location = {Santiago, CL},
   publisher = {IEEE Computer Society},
   ISBN = {978-1-72811-755-3},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11879}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https