Článek ve sborníku konference

ZEINALI Hossein, BURGET Lukáš a ČERNOCKÝ Jan. Convolutional Neural Networks and X-Vector Embedding for DCASE2018 Acoustic Scene Classification Challenge. In: Proceedings of DCASE 2018 Workshop. Surrey: Tampere University of Technology, 2018, s. 1-5. ISBN 978-952-15-4262-6. Dostupné z: http://dcase.community/documents/workshop2018/proceedings/DCASE2018Workshop_Zeinali_149.pdf
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Convolutional Neural Networks and X-Vector Embedding for DCASE2018 Acoustic Scene Classification Challenge
Název (cs):Konvoluční neuronová síť a X-vektor embedding pro DCASE2018 soutěž v klasifikaci akustického prostředí
Strany:1-5
Sborník:Proceedings of DCASE 2018 Workshop
Konference:Detection and Classification of Acoustic Scenes and Events
Místo vydání:Surrey, GB
Rok:2018
URL:http://dcase.community/documents/workshop2018/proceedings/DCASE2018Workshop_Zeinali_149.pdf
ISBN:978-952-15-4262-6
Vydavatel:Tampere University of Technology
URL:http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/speech/publi/2018/zeinali_dcase2018_149.pdf [PDF]
Klíčová slova
Audio scene classification, Convolutional neural networks, Deep learning, x-vectors, Regularized LDA
Anotace
Článek pojednává o konvoluční neuronové síti a X-vektor embedding pro DCASE2018 soutěž v klasifikaci akustického prostředí.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Hossein Zeinali and Luk{\'{a}}{\v{s}} Burget and
	Jan {\v{C}}ernock{\'{y}}},
   title = {Convolutional Neural Networks and X-Vector
	Embedding for DCASE2018 Acoustic Scene
	Classification Challenge},
   pages = {1--5},
   booktitle = {Proceedings of DCASE 2018 Workshop},
   year = 2018,
   location = {Surrey, GB},
   publisher = {Tampere University of Technology},
   ISBN = {978-952-15-4262-6},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11882}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https