Článek ve sborníku konference

ZBOŘIL František ml.. Inference Mechanism in the Process of Risk Management throught the Prolog Language. In: Proceedings of 7th Conference STUDENT FEI 2001. Brno, 2001, s. 383-387.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Inference Mechanism in the Process of Risk Management throught the Prolog Language
Název (cs):Inferenční mechanismy při procesu řízení rizik v jazyce Prolog
Strany:383-387
Sborník:Proceedings of 7th Conference STUDENT FEI 2001
Konference:Konference a soutěž STUDENT FEI 2001
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2001
Klíčová slova
Inference Mechanism, Risk Management, Prolog
Anotace
Tento text pojednává o problematice odvozovacích mechanismů v procesu analýzy rizik. Jednou z nejdůležitějších částí tohoto procesu je odvozování protiopatření pro zjištěná rizika. Text nejprve uvádí krátký úvod do analýzy rizik a dále představuje řešení realizované v jazyce Prolog.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {ml. Franti{\v{s}}ek Zbo{\v{r}}il},
   title = {Inference Mechanism in the Process of Risk Management
	throught the Prolog Language},
   pages = {383--387},
   booktitle = {Proceedings of 7th Conference STUDENT FEI 2001},
   year = {2001},
   location = {Brno, CZ},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=6689}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.92.163.105
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]