Článek ve sborníku konference

ŘEZÁČ David a PUSTĚJOVSKÝ Rostislav. Tuhé systémy a víceslovní aritmetika. In: Proceedings of 7th Conference STUDENT FEI 2001. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 2001, s. 310-312. ISBN 80-214-1859-1.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Tuhé systémy a víceslovní aritmetika
Název (en):Stiff Systems and Multiple Arithmetic
Strany:310-312
Sborník:Proceedings of 7th Conference STUDENT FEI 2001
Konference:Konference a soutěž STUDENT FEI 2001
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2001
ISBN:80-214-1859-1
Vydavatel:Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT
Klíčová slova
Taylor series, stiff system, integration step
Anotace
Numerické řešení tuhých systémů diferenciálních rovnic s využitím klasických metod je obtížné, protože je nutné použít velmi malý integrační krok. Cílem práce je zjistit možnosti řešení tuhých systémů pomocí Taylorova rozvoje. Dalším problémem je určení optimální délky integračního kroku a počet členů Taylorova rozvoje použitých pro výpočet.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {David {\v{R}}ez{\'{a}}{\v{c}} and Rostislav
	Pust{\v{e}}jovsk{\'{y}}},
   title = {Tuh{\'{e}} syst{\'{e}}my a v{\'{i}}ceslovn{\'{i}}
	aritmetika},
   pages = {310--312},
   booktitle = {Proceedings of 7th Conference STUDENT FEI 2001},
   year = 2001,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Faculty of Electrical Engineering and Computer Science BUT},
   ISBN = {80-214-1859-1},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=6729}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https