Článek ve sborníku konference

KUTÁLEK Vladimír a DVOŘÁK Václav. Simulation and Prototyping Multiprocessor SoC with Hybrid Pipeline/Farm Architecture. In: Proceedings of IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and System Workshop. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2002, s. 296-299. ISBN 80-214-2094-4.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Simulation and Prototyping Multiprocessor SoC with Hybrid Pipeline/Farm Architecture
Název (cs):Simulace a prototypování multiprocesorových SoC na zřetězené procesorové architektuře
Strany:296-299
Sborník:Proceedings of IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and System Workshop
Konference:IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems 2002
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2002
ISBN:80-214-2094-4
Vydavatel:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Klíčová slova
Multiprocesorové vestavěné systémy, zřetězená procesorová farma, predikce výkonnosti
Anotace
Paralelismus na úrovni procesů a vláken je velmi často použita v asynchronních procesorových linkách pro vestavěné aplikace, v poslední době na čipu. Tento článek se zabývá simulací linek s jedním nebo více dělníky v každém stupni. Počet dělníků je volen s ohledem na vyrovnání zátěže v jednotlivých stupních a také pro udržení využití procesorů. Výsledky simulace pro danou úlohu rozdělenou do několika dílčích úloh s různou dobou výpočtu jsou prezentovány, stejně tak jako příklad výpočtu mocniny matice.

BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Vladim{\'{i}}r Kut{\'{a}}lek and V{\'{a}}clav
	Dvo{\v{r}}{\'{a}}k},
   title = {Simulation and Prototyping Multiprocessor SoC with
	Hybrid Pipeline/Farm Architecture},
   pages = {296--299},
   booktitle = {Proceedings of IEEE Design and Diagnostics of Electronic
	Circuits and System Workshop},
   year = {2002},
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology BUT},
   ISBN = {80-214-2094-4},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=6899}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.226.36.60
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]