Článek ve sborníku konference

DVOŘÁK Václav a KUTÁLEK Vladimír. A Methodology for Designing Communication Architectures for Multiprocessor SoCs. In: Proceedings EUROMICRO Symposium on Digital System Design - Architectures, Methods and Tools DSD 2003. Belek: IEEE Computer Society, 2003, s. 455-458. ISBN 0-7695-2003-0.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:A Methodology for Designing Communication Architectures for Multiprocessor SoCs
Název (cs):Metodologie návrhu komunikačnícharchitektur pro multiprocesorové SoC
Strany:455-458
Sborník:Proceedings EUROMICRO Symposium on Digital System Design - Architectures, Methods and Tools DSD 2003
Konference:EUROMICRO Symposium on Digital System Design: Architecture, Methods and Tools
Místo vydání:Belek, TR
Rok:2003
ISBN:0-7695-2003-0
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
Communication architecture, Multiprocessor SoC, Stream multiprocessing, Group communication complexity
Anotace
Multiprocesorové SoCs (MSoCs) pro sítě a streamové zpracování musí čelit rostoucím požadavkům na rychlost a pružnost u nových složitých úloh zpracování paketů. Optimalizace výkonnosti homogenní sítě procesorů v určité aplikaci vede vpodstatě na optimalizaci propojení procesorů a komunikačních algoritmů. Je porovnáno několik komunikačních architektur na čipu s ohledem na jejich cenu, jednoduchost směrovacích algoritmů a výkonnost v kolektivních komunikacích. Je ukázáno, že pokud je uvažováno o jistých podílech skupinových komunikací, může mít tlustá kostka lepší poměr výkonnosti k ceně než síť Octagon. Je navržena metodika návrhu efektivního propojení na čipu pro pravidelné skupinové komunikace. Může se využít pro systémy určené pro specifické aplikace.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {V{\'{a}}clav Dvo{\v{r}}{\'{a}}k and Vladim{\'{i}}r
	Kut{\'{a}}lek},
   title = {A Methodology for Designing Communication
	Architectures for Multiprocessor SoCs},
   pages = {455--458},
   booktitle = {Proceedings EUROMICRO Symposium on Digital System Design -
	Architectures, Methods and Tools DSD 2003},
   year = 2003,
   location = {Belek, TR},
   publisher = {IEEE Computer Society},
   ISBN = {0-7695-2003-0},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=7213}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.236.38.146
Přepnout na https