Článek ve sborníku konference

JANOUŠEK Vladimír a SLAVÍČEK Pavel. Heterogenní simulace na bázi DEVS. In: Proceedings of XXVth International Autumn Colloquium ASIS 2003. Ostrava: MARQ, 2003, s. 213-218. ISBN 80-58988-88-7.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Heterogenní simulace na bázi DEVS
Název (en):Heterogenous simulations founded on DEVS
Strany:213-218
Sborník:Proceedings of XXVth International Autumn Colloquium ASIS 2003
Konference:ASIS2003 - XXVth International Autumn Colloquium ADVANCED SIMULATION OF SYSTEMS
Místo vydání:Ostrava, CZ
Rok:2003
ISBN:80-58988-88-7
Vydavatel:MARQ
Klíčová slova
DEVS, simulace, heterogenní modelování, DEVS simulátor
Anotace
Tento článek se zabývá možnostmi heterogenní simulace na bázi DEVS formalismu. DEVS formalismus používá jako základní formalismus pro simulace a ukazuje, jak lze převést jiné modelovací formalismy na tento formalismus. Převodem získáme ekvivalentní model popsaný pomocí DEVS formalismu. Takto získaný model lze poté simulovat pomocí univerzálního DEVS simulátoru.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Vladim{\'{i}}r Janou{\v{s}}ek and Pavel
	Slav{\'{i}}{\v{c}}ek},
   title = {Heterogenn{\'{i}} simulace na b{\'{a}}zi DEVS},
   pages = {213--218},
   booktitle = {Proceedings of XXVth International Autumn Colloquium ASIS
	2003},
   year = 2003,
   location = {Ostrava, CZ},
   ISBN = {80-58988-88-7},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=7296}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https