Článek ve sborníku konference

ANTOŠ David a KOŘENEK Jan. String Matching for IPv6 Routers. In: SOFSEM 2004: Theory and Practice of Computer Science. Praha: CESNET, zájmové sdružení právnických osob, 2004, s. 205-210. ISBN 80-86732-19-3.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:String Matching for IPv6 Routers
Název (cs):Porovnávání řetězců pro směrovače IPv6
Strany:205-210
Sborník:SOFSEM 2004: Theory and Practice of Computer Science
Konference:The Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science SOFSEM 2004
Místo vydání:Praha, CZ
Rok:2004
ISBN:80-86732-19-3
Vydavatel:CESNET, zájmové sdružení právnických osob
Klíčová slova
String matching, IPv6, IP routing, CAM, FPGA, Liberouter.
Anotace
Článek pojednává o vyhledávání v IPv6 směrovači, které je realizováno prostřednictvím několika dílčích operací nad hlavičkou paketu. Směrování je založeno na hledání prefixů, filtrování je kombinací hledání prefixů s kontrolou rozsahů a přesným porovnáním. Pro IPv6 sítě, kde je délka adresy větší než 128 bitů, nejsou SW řešení dostatečně výkoná. Je přirozené přesunout časově náročné operace do hardwarového akcelerátoru. Hledání řetězců musí být provedeno v hardwarů. Nicméně pro IPv6 protokol je nutné porovnat delší řetězce než je šířka dnes dostupných asociativních pamětí. Z tohoto důvodu je nutné zajistit hledání kombinací asociativní paměti s dalším zpracováním. Vzniká tak pro programovou podporu nový úkol: je nutné udržovat hrdwarové tabulky v konzistenci se softwarovým směrováním a filtrováním.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {David Anto{\v{s}} and Jan Ko{\v{r}}enek},
  title = {String Matching for IPv6 Routers},
  pages = {205--210},
  booktitle = {SOFSEM 2004: Theory and Practice of Computer Science},
  year = 2004,
  location = {Praha, CZ},
  publisher = {CESNET National Research and Education Network},
  ISBN = {80-86732-19-3},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=7393}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https