Článek ve sborníku konference

POTÚČEK Igor, SUMEC Stanislav a ŠPANĚL Michal. Participant activity detection by hands and face movement tracking in the meeting room. In: 2004 Computer Graphics International (CGI 2004). Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2004, s. 632-635. ISBN 0-7695-2717-1.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Participant activity detection by hands and face movement tracking in the meeting room
Název (cs):Detekce aktivity osob v konferenční místnosti pomocí sledování pohybu rukou a obličeje
Strany:632-635
Sborník:2004 Computer Graphics International (CGI 2004)
Konference:Computer Graphics International 2004
Místo vydání:Los Alamitos, US
Rok:2004
ISBN:0-7695-2717-1
Vydavatel:IEEE Computer Society
URL:http://csdl.computer.org/dl/proceedings/cgi/2004/2171/00/21710632.pdf [HTML]
Klíčová slova
computer vision, skin detection, object tracking, Gabor wavellet networks, face recognition, object labeling, activity evaluation
Anotace
Článek prezentuje kolekci metod určených pro vyhodnocení aktivity osob v konferenční místnosti. Cílem je získat užitečné informace z pohybu rukou a obličeje za účelem jejich využití v algoritmu automatického střihu a při rozpoznávání řeči.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Igor Pot{\'{u}}{\v{c}}ek and Stanislav Sumec and Michal
	{\v{S}}pan{\v{e}}l},
   title = {Participant activity detection by hands and face movement
	tracking in the meeting room},
   pages = {632--635},
   booktitle = {2004 Computer Graphics International (CGI 2004)},
   year = {2004},
   location = {Los Alamitos, US},
   publisher = {IEEE Computer Society},
   ISBN = {0-7695-2717-1},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=7437}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.81.254.212
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]