Článek ve sborníku konference

DRAHANSKÝ Martin a SMOLÍK Luděk. Entropic Numbers from the Fingerprint. In: Entropic Numbers from the Fingerprint. Londýn: The Royal Statistical Society, 2004, s. 1-20.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Entropic Numbers from the Fingerprint
Název (cs):Entropická čísla otisků prstů
Strany:1-20
Sborník:Entropic Numbers from the Fingerprint
Konference:BMVA Workshop on Biometrics
Místo vydání:Londýn, GB
Rok:2004
Vydavatel:The Royal Statistical Society
Klíčová slova
otisk prstu, entropie, odhad, robustnost
Anotace
Tento příspěvek obsahuje popis odhadu entropie v otisku prstu. Článek je pouze stručným úvodem k tématu, bližší popis bude uveden přímo na místě, v Londýně.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Martin Drahansk{\'{y}} and Lud{\v{e}}k
	Smol{\'{i}}k},
   title = {Entropic Numbers from the Fingerprint},
   pages = {1--20},
   booktitle = {Entropic Numbers from the Fingerprint},
   year = 2004,
   location = {Lond{\'{y}}n, GB},
   publisher = {The Royal Statistical Society},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=7473}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https