Článek ve sborníku konference

MARTÍNEK Tomáš, KOŘENEK Jan a NOVOTNÝ Jiří. Passive network monitoring adapter intended for 10Gbps technology. In: Sborník příspěvků z XXV. konference Europen. Plzeň: Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ, 2004, s. 55-63. ISBN 80-86583-07-4.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Passive network monitoring adapter intended for 10Gbps technology
Název (cs):Pasivní síťový monitorovací adaptér určený pro technologii 10Gbps
Strany:55-63
Sborník:Sborník příspěvků z XXV. konference Europen
Konference:XXV. podzimní konference Europen
Místo vydání:Plzeň, CZ
Rok:2004
ISBN:80-86583-07-4
Vydavatel:Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ
Klíčová slova
Monitoring adapter, 10Gbps technology, FPGA
Anotace
Tento článek prezentuje architekturu síťového monitorovacího adaptéru určeného pro technologii 10Gbps. Uvedený adaptér umožňuje vytvářet statistiky vstupních datových toků, vzorkovat pakety s požadovanými vlastnostmi a vyhledávat zadané vzory v tělech paketů. Architektura je navržena pro platformu FPGA a je složena z několika kooperujících aplikačně specifických nano-procesorů. Jako první implementace monitorovacího adaptéru je uvedena verze pro technologii 1Gbps.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Tom{\'{a}}{\v{s}} Mart{\'{i}}nek and Jan
	Ko{\v{r}}enek and Ji{\v{r}}{\'{i}} Novotn{\'{y}}},
   title = {Passive network monitoring adapter intended for
	10Gbps technology},
   pages = {55--63},
   booktitle = {Sborn{\'{i}}k p{\v{r}}{\'{i}}sp{\v{e}}vk{\r{u}} z XXV.
	konference Europen},
   year = 2004,
   location = {Plze{\v{n}}, CZ},
   publisher = {Czech Open Systems User's Group},
   ISBN = {80-86583-07-4},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=7596}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https