Článek v časopise

MEDUNA Alexander a TECHET Jiří. Generation of Sentences with Their Parses: the Case of Propagating Scattered Context Grammars. Acta Cybernetica. 2005, roč. 17, č. 1, s. 11-20. ISSN 0324-721X.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Generation of Sentences with Their Parses: the Case of Propagating Scattered Context Grammars
Název (cs):Generování vět a jejich rozborů gramatikami s rozptýleným kontextem.
Strany:11-20
Kniha:Acta Cybernetica
Místo vydání:Szeged, HU
Rok:2005
Časopis:Acta Cybernetica, roč. 17, č. 1, US
ISSN:0324-721X
Klíčová slova
syntaktická analýza, gramatiky s rozptýleným kontextem, rozbory, popisná síla gramatik
Anotace
Práce se zabývá použitím gramatik s rozptýleným kontextem pro generování vět s jejich rozbory -- to znamená posloupnostmi návěští pravidel jejichž použití vede k vygenerování odpovídajících vět. Je dokázáno, že ke každému rekurzivně spočetnému jazyku L existuje gramatika s rozptýleným kontextem bez vymazávacích pravidel, jejíž jazyk je složen z vět z L následovaných jejich rozbory.
BibTeX:
@ARTICLE{
  author = {Alexander Meduna and Ji{\v{r}}{\'{i}} Techet},
  title = {Generation of Sentences with Their Parses: the
	Case of Propagating Scattered Context Grammars},
  pages = {11--20},
  booktitle = {Acta Cybernetica},
  journal = {Acta Cybernetica},
  volume = 17,
 number = 1,
  year = 2005,
  location = {Szeged, HU},
  ISSN = {0324-721X},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=7639}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https