Článek ve sborníku konference

SMRŽ Pavel, PITNER Tomáš a GREGAR Tomáš. Technologie zpracování přirozeného jazyka pro elektronickou podporu výuky. In: Sborník konference Informatika XVI.. Brno: Konvoj, 2005, s. 168-175. ISBN 80-7302-083-1.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Technologie zpracování přirozeného jazyka pro elektronickou podporu výuky
Název (en):Natural Language Processing Technologies for Electronic Teaching Support
Strany:168-175
Sborník:Sborník konference Informatika XVI.
Konference:Informatika
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2005
ISBN:80-7302-083-1
Vydavatel:Konvoj
Klíčová slova
e-learning, zpracování přirozeného jazyka
Anotace
Příspěvek podává přehled technologií zpracování přirozeného jazyka pro oblast e-learningu
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Pavel Smr{\v{z}} and Tom{\'{a}}{\v{s}} Pitner and
	Tom{\'{a}}{\v{s}} Gregar},
   title = {Technologie zpracov{\'{a}}n{\'{i}}
	p{\v{r}}irozen{\'{e}}ho jazyka pro elektronickou
	podporu v{\'{y}}uky},
   pages = {168--175},
   booktitle = {Sborn{\'{i}}k konference Informatika XVI.},
   year = 2005,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Konvoj},
   ISBN = {80-7302-083-1},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=7676}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https