Článek v časopise

SEKANINA Lukáš a FRIEDL Štěpán. An Evolvable Combinational Unit for FPGAs. Computing and Informatics. Bratislava: Slovak Academic Press, 2004, roč. 23, č. 5, s. 461-486. ISSN 1335-9150.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:An Evolvable Combinational Unit for FPGAs
Název (cs):Vyvíjející se kombinační jednotka pro FPGA
Strany:461-486
Rok:2004
Časopis:Computing and Informatics, roč. 23, č. 5, Bratislava, SK
ISSN:1335-9150
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~sekanina/publ/cai/cai04.pdf [PDF]
Klíčová slova
kombinační obvod, evoluční návrh, evolvable hardware, programovatelné hradlové pole
Anotace
Článek popisuje kompletní obvodovou realizaci vyvíjející se kombinační jednotky pro FPGA. Navržená jednotka sestávající z virtuálního rekonfigurovatelného obvodu a evolučního algoritmu byla popsána ve VHDL nezávisle na cílové platformě, tj. jako soft IP core, a implementována na kartě Combo6. Jednotka je schopna automaticky vyevolvovat realizaci požadované kombinační funkce pouze na základě interakce s prostředím.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina and
	{\v{S}}t{\v{e}}p{\'{a}}n Friedl},
   title = {An Evolvable Combinational Unit for FPGAs},
   pages = {461--486},
   journal = {Computing and Informatics},
   volume = 23,
 number = 5,
   year = 2004,
   ISSN = {1335-9150},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=7741}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https