Článek ve sborníku konference

SMRŽ Pavel a FAPŠO Michal. Vyhledávání v záznamech přednášek. In: Sborník semináře Technologie pro e-vzdělávání. Praha: České vysoké učení technické, 2005, s. 21-26. ISBN 80-01-03274-4.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Vyhledávání v záznamech přednášek
Název (en):Search in Lecture Recordings
Strany:21-26
Sborník:Sborník semináře Technologie pro e-vzdělávání
Konference:Technologie pro e-vzdělávání
Místo vydání:Praha, CZ
Rok:2005
ISBN:80-01-03274-4
Vydavatel:České vysoké učení technické
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~smrz/pdf/datakon2005_xfapso00_et_al.pdf [PDF]
Klíčová slova
vyhledávání v řečových dokumentech
Anotace
Příspěvek se zabývá aplikací moderních metod rozpoznávání mluvené řeči v oblasti e-vzdělávání. Popisuje systém pro indexování a vyhledávání v záznamech přednášek. Výstupem rozpoznávače řeči je acyklický graf hypotéz, takže nelze přímočaře použít existující řešení pro vyhledávání běžného textu. Pro efektivní vyhledávání v rozsáhlé datové struktuře byl implementován a optimalizován speciální indexační systém. Jednotlivým cestám v grafu, kterým odpovídají posloupnosti slov, jsou přiřazeny váhy odpovídající pravděpodobnostem výskytu daného řetězce slov. Stručně jsou prezentovány výsledky systému a možnosti dalšího použití ve vzdělávání.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Pavel Smr{\v{z}} and Michal Fap{\v{s}}o},
   title = {Vyhled{\'{a}}v{\'{a}}n{\'{i}} v z{\'{a}}znamech
	p{\v{r}}edn{\'{a}}{\v{s}}ek},
   pages = {21--26},
   booktitle = {Sborn{\'{i}}k semin{\'{a}}{\v{r}}e Technologie pro
	e-vzd{\v{e}}l{\'{a}}v{\'{a}}n{\'{i}}},
   year = 2005,
   location = {Praha, CZ},
   publisher = {Czech Technical University},
   ISBN = {80-01-03274-4},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=7806}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https