Příručka

EYSSELT Miloš. Studijní programy na Fakultě informačních technologií: IT - Informační technologie, Ak.r. 2005/2006. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2005.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Studijní programy na Fakultě informačních technologií: IT - Informační technologie, Ak.r. 2005/2006
Název (en):Study Programs at the Faculty of Information Technology: IT - Information Technology, Ac.Y. 2005/2006
Strany:76
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2005
Vydavatel:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Klíčová slova
studium na Fakultě informačních technologií VUT v Brně, bakalářský studijní program IT-BC-3, navazující magisterský studijní program IT-MGR-2
Anotace
Informační materiál v přehledné formě podává vysvětlení o studijním plánu v bakalářském studijním programu IT-BC-3 (tříletý), jehož první ročník se poprvé otevřel v ak.r. 2002/2003. Studijní plán pro ak.r. 2005/2006 je upraven podle zkušeností získaných za 3 roky jeho existence. Současně je podána informace o navazujícím magisterském studijním programu IT-MGR-2 (dvouletý), který je uveden do reality poprvé v ak.r. 2005/2006, kdy byli zapsáni 202 studenti do 1. ročníku studia. V informačním materiálu jsou také uvedeny studijní a zkušební předpisy. Informační materiál je rozdáván studijním poradcům ze středních škol na veletrhu pomaturitního vzdělávání GAUDEAMUS 2005.
Určeno pro vnitřní využití.
BibTeX:
@MANUAL{
   author = {Milo{\v{s}} Eysselt},
   title = {Studijn{\'{i}} programy na Fakult{\v{e}}
	informa{\v{c}}n{\'{i}}ch technologi{\'{i}}: IT -
	Informa{\v{c}}n{\'{i}} technologie, Ak.r.
	2005/2006},
   pages = 76,
   year = 2005,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology BUT},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=7845}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.205
Přepnout na https