Článek ve sborníku konference

MATOUŠEK Petr, SMRČKA Aleš a VOJNAR Tomáš. High-Level Modelling, Analysis, and Verification on FPGA-Based Hardware Design. In: Correct Hardware Design and Verification Methods. Berlin: Springer Verlag, 2005, s. 371-375. ISBN 978-3-540-29105-3. ISSN 0302-9743.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:High-Level Modelling, Analysis, and Verification on FPGA-Based Hardware Design
Název (cs):Vysokoúrovňové modelování, analýza a verifikace návrhu hardware založeného na FPGA
Strany:371-375
Sborník:Correct Hardware Design and Verification Methods
Konference:CHARME2005
Řada knih:Lecture Notes in Computer Science 3725/2005
Místo vydání:Berlin, DE
Rok:2005
ISBN:978-3-540-29105-3
Časopis:Lecture Notes in Computer Science, roč. 2005, č. 3725, DE
ISSN:0302-9743
Vydavatel:Springer Verlag
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~vojnar/Publications/smv-charme-05.ps.gz [PS]
Klíčová slova
formální analýza a verifikace, časované automaty, parametrická analýza, FPGA, hardware, počítačové sítě
Anotace
Článek presentuje vysokoúrovňové modelování, analýzu a verifikaci návrhu multigigabitového síťového monitoru Scampi založeného na FPGA. Pro analýzu a verifikaci byl použit nástroj Uppaal založený na časovaných automatech a byly provedeny rovněž počáteční experimenty s parametrickou analýzou s využitím nástroje TReX.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Petr Matou{\v{s}}ek and Ale{\v{s}} Smr{\v{c}}ka
	and Tom{\'{a}}{\v{s}} Vojnar},
  title = {High-Level Modelling, Analysis, and Verification
	on FPGA-Based Hardware Design},
  pages = {371--375},
  booktitle = {Correct Hardware Design and Verification Methods},
  series = {Lecture Notes in Computer Science 3725/2005},
  journal = {Lecture Notes in Computer Science},
  volume = 2005,
 number = 3725,
  year = 2005,
  location = {Berlin, DE},
  publisher = {Springer Verlag},
  ISBN = {978-3-540-29105-3},
  ISSN = {0302-9743},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=7849}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https