Článek ve sborníku konference

FAPŠO Michal, SMRŽ Pavel, SCHWARZ Petr, SZŐKE Igor, BURGET Lukáš, KARAFIÁT Martin a ČERNOCKÝ Jan. Systém pre efektívne vyhľadávanie v rečových databázach. In: Sborník databázové konference DATAKON 2005. Brno: Masarykova universita, 2005, s. 323-333. ISBN 80-210-3813-6.
Jazyk publikace:slovenština
Název publikace:Systém pre efektívne vyhľadávanie v rečových databázach
Název (cs):Systém pre efektívne vyhľadávanie v rečových databázach
Název (en):Efficient Search in Speech Databases
Strany:323-333
Sborník:Sborník databázové konference DATAKON 2005
Konference:Datakon 2005
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2005
ISBN:80-210-3813-6
Vydavatel:Masarykova universita
Klíčová slova
search, speech databases, multimedia information retrieval
Anotace
Článek popisuje systém pro vyhledávání v řečových databázích na základě rozpoznávání mluvené řeči.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Michal Fap{\v{s}}o and Pavel Smr{\v{z}} and Petr
	Schwarz and Igor Sz{\H{o}}ke and Luk{\'{a}}{\v{s}}
	Burget and Martin Karafi{\'{a}}t and Jan
	{\v{C}}ernock{\'{y}}},
   title = {Syst{\'{e}}m pre efekt{\'{i}}vne
	vyh{\'{l}}ad{\'{a}}vanie v re{\v{c}}ov{\'{y}}ch
	datab{\'{a}}zach},
   pages = {323--333},
   booktitle = {Sborn{\'{i}}k datab{\'{a}}zov{\'{e}} konference DATAKON 2005},
   year = 2005,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Masaryk University},
   ISBN = {80-210-3813-6},
   language = {sk},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=7918}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.83.192.109
Přepnout na https