Článek ve sborníku konference

FAPŠO Michal, SMRŽ Pavel, SCHWARZ Petr, SZŐKE Igor, SCHWARZ Milan, ČERNOCKÝ Jan, KARAFIÁT Martin a BURGET Lukáš. Information Retrieval from Spoken Documents. In: Proceedings of the Seventh International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics (CICLING 2006). Mexico City: Springer Verlag, 2006, s. 410-416. ISBN 3-540-32205-1.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Information Retrieval from Spoken Documents
Název (cs):Information Retrieval from Spoken Documents
Strany:410-416
Sborník:Proceedings of the Seventh International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics (CICLING 2006)
Konference:Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics
Místo vydání:Mexico City, MX
Rok:2006
ISBN:3-540-32205-1
Vydavatel:Springer Verlag
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~smrz/pdf/cicling2006_xfapso00_et_al.pdf [PDF]
Klíčová slova
multimedia information retrieval, speech databases
Anotace
Příspěvek se zabývá vyhledáváním informací v řečových záznamech, popisuje navržený a implementovaný systém.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Michal Fap{\v{s}}o and Pavel Smr{\v{z}} and Petr
	Schwarz and Igor Sz{\H{o}}ke and Milan Schwarz and
	Jan {\v{C}}ernock{\'{y}} and Martin Karafi{\'{a}}t
	and Luk{\'{a}}{\v{s}} Burget},
   title = {Information Retrieval from Spoken Documents},
   pages = {410--416},
   booktitle = {Proceedings of the Seventh International Conference on
	Intelligent Text Processing and Computational Linguistics
	(CICLING 2006)},
   year = 2006,
   location = {Mexico City, MX},
   publisher = {Springer Verlag},
   ISBN = {3-540-32205-1},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=7922}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https