Článek v časopise

DRAHANSKÝ Martin a ORSÁG Filip. Může biometrie sloužit ke kryptografii?. Crypto-world. Praha: 2005, roč. 7, č. 11, s. 13-18. ISSN 1801-2140.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Může biometrie sloužit ke kryptografii?
Název (de):Kann Biometrie der Kryptographie dienen?
Název (en):Could Biometry Be Used for Cryptography?
Strany:13-18
Místo vydání:CZ
Rok:2005
Časopis:Crypto-world, roč. 7, č. 11, Praha, CZ
ISSN:1801-2140
Klíčová slova
biometrie, kryptografie, entropie, klíč, otisk prstu, hlas, řeč
Anotace
Tento článek se zabývá využitím biometrie ke generování kryptografických klíčů. Úvod článku se zaměřuje na biometrii obecně a na možnosti jejího využití ve vztahu ke kryptografii. Dále jsou rozebrány možnosti, které kryptografii nabízí otisky prstů a analýza hlasu.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Martin Drahansk{\'{y}} and Filip Ors{\'{a}}g},
   title = {M{\r{u}}{\v{z}}e biometrie slou{\v{z}}it ke kryptografii?},
   pages = {13--18},
   journal = {Crypto-world},
   volume = {7},
   number = {11},
   year = {2005},
   ISSN = {1801-2140},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=7965}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.92.163.105
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]