Technická zpráva

HLÁVKA Petr, KRATOCHVÍLA Tomáš, ŘEHÁK Vojtěch, ŠAFRÁNEK David, ŠIMEČEK Pavel a VOJNAR Tomáš. CRC64 Algorithm Analysis and Verification. Brno: CESNET, zájmové sdružení právnických osob, 2005.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:CRC64 Algorithm Analysis and Verification
Název (cs):Analýza a verifikace CRC64 algoritmu
Strany:7
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2005
Vydavatel:CESNET, zájmové sdružení právnických osob
URL:http://www.cesnet.cz/doc/techzpravy/2005/crc64/ [HTML]
Klíčová slova
formální verifikace, model checking, CRC64
Anotace
Práce se zabývá analýzou vlastností CRC64 algortimu s využitím metod formální analýzy a verifikace. Navržený přístup je z části automatizován, z části je manuální.
BibTeX:
@TECHREPORT{
   author = {Petr Hl{\'{a}}vka and Tom{\'{a}}{\v{s}}
	Kratochv{\'{i}}la and Vojt{\v{e}}ch
	{\v{R}}eh{\'{a}}k and David {\v{S}}afr{\'{a}}nek
	and Pavel {\v{S}}ime{\v{c}}ek and
	Tom{\'{a}}{\v{s}} Vojnar},
   title = {CRC64 Algorithm Analysis and Verification},
   pages = 7,
   year = 2005,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {CESNET National Research and Education Network},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=7996}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https