Článek ve sborníku konference

SMRŽ Pavel a NOVÁČEK Vít. Ontology Acquisition for Automatic Building of Scientific Portals. In: SOFSEM 2006: Theory and Practice of Computer Science: 32nd Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science. Berlin: Springer Verlag, 2006, s. 493-500. ISBN 3-540-31198-X.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Ontology Acquisition for Automatic Building of Scientific Portals
Název (cs):Ontology Acquisition for Automatic Building of Scientific Portals
Strany:493-500
Sborník:SOFSEM 2006: Theory and Practice of Computer Science: 32nd Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science
Konference:32nd Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science
Místo vydání:Berlin, DE
Rok:2006
ISBN:3-540-31198-X
Vydavatel:Springer Verlag
Klíčová slova
semantic web, ontologies, portal
Anotace
Příspěvek se zabývá extrakcí sémantických vztahů z volného textu pro automatickou výstavbou vědeckých portálů.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Pavel Smr{\v{z}} and V{\'{i}}t Nov{\'{a}}{\v{c}}ek},
   title = {Ontology Acquisition for Automatic Building of
	Scientific Portals},
   pages = {493--500},
   booktitle = {SOFSEM 2006: Theory and Practice of Computer Science: 32nd
	Conference on Current Trends in Theory and Practice of
	Computer Science},
   year = 2006,
   location = {Berlin, DE},
   publisher = {Springer Verlag},
   ISBN = {3-540-31198-X},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8004}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https