Článek ve sborníku konference

MIKŠÍK Daniel, PITNER Tomáš a SMRŽ Pavel. Systémy řízení výuky - adaptace, integrace a použití na MU a VUT v Brně. In: EMTECH - Education, media, technology. Praha: České vysoké učení technické, 2005, s. 18-18. ISBN 80-01-03336-8.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Systémy řízení výuky - adaptace, integrace a použití na MU a VUT v Brně
Název (en):Learning Management Systems - adaptation, integration and using at Masaryk University in Brno and Brno University of Technology
Strany:18-18
Sborník:EMTECH - Education, media, technology
Konference:EMTECH
Místo vydání:Praha, CZ
Rok:2005
ISBN:80-01-03336-8
Vydavatel:České vysoké učení technické
Klíčová slova
e-learning
Anotace
Příspěvek popisuje a srovnává role a procesy zavádění a provozu systémů řízení výuky.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Daniel Mik{\v{s}}{\'{i}}k and Tom{\'{a}}{\v{s}}
	Pitner and Pavel Smr{\v{z}}},
   title = {Syst{\'{e}}my {\v{r}}{\'{i}}zen{\'{i}} v{\'{y}}uky
	- adaptace, integrace a pou{\v{z}}it{\'{i}} na MU
	a VUT v Brn{\v{e}}},
   pages = {18--18},
   booktitle = {EMTECH - Education, media, technology},
   year = 2005,
   location = {Praha, CZ},
   publisher = {Czech Technical University},
   ISBN = {80-01-03336-8},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8006}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.83.192.109
Přepnout na https