Článek ve sborníku konference

MARTÍNEK Tomáš, KOŘENEK Jan a NOVOTNÝ Jiří. Network Monitoring Adaptor for 10Gbps Technology using FPGA. In: CESNET Conference 2006 Proceedings. Prague : CESNET, z. s. p. o.: CESNET, zájmové sdružení právnických osob, 2006, s. 143-151. ISBN 978-80-239-6533-9.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Network Monitoring Adaptor for 10Gbps Technology using FPGA
Název (cs):Monitorovací adaptér pro 10Gbps sítě využívající technologii FPGA
Strany:143-151
Sborník:CESNET Conference 2006 Proceedings
Konference:CESNET Conference 2006
Místo vydání:Prague : CESNET, z. s. p. o., CZ
Rok:2006
ISBN:978-80-239-6533-9
Vydavatel:CESNET, zájmové sdružení právnických osob
Klíčová slova
Síťový monitorovací adaptér, aplikačně specifický procesor, FPGA
Anotace
Článek popisuje architekturu pasivního monitorovacího adaptéru určeného pro 10Gbps sítě. Adaptér je schopen počítat statistiky datových toků, nabízet deterministické a stochastické vzorkování paketů a hledání specifických vzorků v těle paketu. Architektura je navržena pro platformu FPGA a skládá se z několika vzájemně spolupracujicích aplikačně specifických procesorů. Článek prezentuje výsledky existujicího hardware.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Tom{\'{a}}{\v{s}} Mart{\'{i}}nek and Jan
	Ko{\v{r}}enek and Ji{\v{r}}{\'{i}} Novotn{\'{y}}},
   title = {Network Monitoring Adaptor for 10Gbps Technology
	using FPGA},
   pages = {143--151},
   booktitle = {CESNET Conference 2006 Proceedings},
   year = 2006,
   location = {Prague : CESNET, z. s. p. o., CZ},
   publisher = {CESNET National Research and Education Network},
   ISBN = {978-80-239-6533-9},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8056}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https