Článek ve sborníku konference

ŠVÉDA Miroslav, VRBA Radimír a OČENÁŠEK Pavel. Local Time Specifications of Networked Embedded Systems. In: Proceedings of the International Conference on Systems (ICONS 2006). Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2006, s. 6. ISBN 0-7695-2552-0.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Local Time Specifications of Networked Embedded Systems
Název (cs):Specifikace lokálního času síťových vestavěných systémů
Strany:6
Sborník:Proceedings of the International Conference on Systems (ICONS 2006)
Konference:IEEE International Conference on Systems
Místo vydání:Los Alamitos, US
Rok:2006
ISBN:0-7695-2552-0
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
Formal specifications, real time, embedded distributed systems, behavioral specifications
Anotace
Příspěvek pojednává o přístupu k formální specifikaci, který podporuje návrh malých vestavěných aplikací s distribuovanou architekturou pracujících v reálném čase. Po diskutování pojmu lokálního času a jeho roli v informatice následuje uvedení původního specifikačního jazyka věnovaného konceptu lokálního času. Další přínos spočívá ve využití reálné aplikace jako případové studie demonstrující využití tohoto jazyka pro specifikaci chování distribuovaných systémů reálného času. Navíc tento příspěvek ověřuje, jak využít nástroj, který není objektově orientovaný, pro objektově orientované implementace.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Miroslav {\v{S}}v{\'{e}}da and Radim{\'{i}}r Vrba
	and Pavel O{\v{c}}en{\'{a}}{\v{s}}ek},
   title = {Local Time Specifications of Networked Embedded
	Systems},
   pages = 6,
   booktitle = {Proceedings of the International Conference on Systems
	(ICONS 2006)},
   year = 2006,
   location = {Los Alamitos, US},
   publisher = {IEEE Computer Society},
   ISBN = {0-7695-2552-0},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8065}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.169.76
Přepnout na https