Článek ve sborníku konference

NOVÁČEK Vít a SMRŽ Pavel. Empirical Merging of Ontologies A Proposal of Universal Uncertainty Representation Framework. In: The Semantic Web: Research and Applications. Berlin: Springer Verlag, 2006, s. 65-79. ISBN 3-540-34544-2.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Empirical Merging of Ontologies A Proposal of Universal Uncertainty Representation Framework
Název (cs):Empirical Merging of Ontologies A Proposal of Universal Uncertainty Representation Framework
Strany:65-79
Sborník:The Semantic Web: Research and Applications
Konference:European Semantic Web Conference
Řada knih:Lecture notes in Computer Science 4011/2006 - Proceedings of ESWC'06 - the 3rd European Semantic Web Conference
Místo vydání:Berlin, DE
Rok:2006
ISBN:3-540-34544-2
Vydavatel:Springer Verlag
Klíčová slova
ontology, uncertainty
Anotace
Příspěvek se zabývá zpracováním neurčitosti při automatickém vytváření ontologií.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {V{\'{i}}t Nov{\'{a}}{\v{c}}ek and Pavel Smr{\v{z}}},
  title = {Empirical Merging of Ontologies A Proposal of
	Universal Uncertainty Representation Framework},
  pages = {65--79},
  booktitle = {The Semantic Web: Research and Applications},
  series = {Lecture notes in Computer Science 4011/2006 - Proceedings of
	ESWC'06 - the 3rd European Semantic Web Conference},
  year = 2006,
  location = {Berlin, DE},
  publisher = {Springer Verlag},
  ISBN = {3-540-34544-2},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8118}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https