Článek ve sborníku konference

BIDLO Michal a SEKANINA Lukáš. Prostředky pro podporu vzdělávání v oblasti biologií inspirovaných výpočetních systémů. In: Pedagogický software 2006. České Budějovice: Scientifik Pedagogical Publishing, 2006, s. 81-83. ISBN 80-85645-56-4.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Prostředky pro podporu vzdělávání v oblasti biologií inspirovaných výpočetních systémů
Název (en):Biology-Inspired Computing Systems Education Support
Strany:81-83
Sborník:Pedagogický software 2006
Konference:Pedagogický software 2006
Místo vydání:České Budějovice, CZ
Rok:2006
ISBN:80-85645-56-4
Vydavatel:Scientifik Pedagogical Publishing
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~bidlom/Papers/2006/ps2006.pdf [PDF]
Klíčová slova
Podpora výuky, biologií inspirovaný výpočetní systém, celulární automat
Anotace
Příspěvek seznamuje se základními principy biologií inspirovaných výpočetních technik (tzv. softcomputing) a zaměřuje se na problematiku podpory výuky v tomto specifickém odvětví informatiky. Jako vzorová aplikace je představen softwarový simulátor masivně paralelního výpočetního modelu - celulárního automatu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Michal Bidlo and Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina},
   title = {Prost{\v{r}}edky pro podporu
	vzd{\v{e}}l{\'{a}}v{\'{a}}n{\'{i}} v oblasti
	biologi{\'{i}} inspirovan{\'{y}}ch
	v{\'{y}}po{\v{c}}etn{\'{i}}ch syst{\'{e}}m{\r{u}}},
   pages = {81--83},
   booktitle = {Pedagogick{\'{y}} software 2006},
   year = 2006,
   location = {{\v{C}}esk{\'{e}} Bud{\v{e}}jovice, CZ},
   publisher = {Scientifik Pedagogical Publishing},
   ISBN = {80-85645-56-4},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8127}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https