Článek ve sborníku konference

ŠPANĚL Michal a KRŠEK Přemysl. Vector-based Medical Image Segmentation using Adaptive Delaunay Triangulation. In: Proceedings of the Sixth IASTED International Conference on Visualization, Imaging, and Image Procesing. Palma de Mallorca: ACTA Press, 2006, s. 6. ISBN 0-88986-600-7.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Vector-based Medical Image Segmentation using Adaptive Delaunay Triangulation
Název (cs):Vektorová segmentace medicínských obrazových dat pomocí adaptivní Delaunay triangulace
Strany:6
Sborník:Proceedings of the Sixth IASTED International Conference on Visualization, Imaging, and Image Procesing
Konference:The Sixth IASTED International Conference on Visualization, Imaging, and Image Processing
Řada knih:541
Místo vydání:Palma de Mallorca, ES
Rok:2006
ISBN:0-88986-600-7
Vydavatel:ACTA Press
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~spanel/papers/spanel+krsek_viip06.pdf [PDF]
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconspanel_krsek_viip06.pdf1,51 MB2008-02-12 08:24:26
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
CT/MR data, segmentace obrazu, 3D geometrický model, vektorová segmentace, Delaunay triangulace
Anotace
Segmentace obrazu hraje klíčovou roli nejen ve zpracování medicínských obrazových dat. Existuje mnoho segmentačních metod, avšak jejich výstup není ve většině případů vhodný pro geometrické 3D modelování tkání. Vhodnějším nástrojem je metoda vektorové segmentace založená na adaptivní Delaunay triangulaci, která je popisována v tomto článku. Pro rozdělení obrazu na vektorové elementy je využito sítě trojúhelníků. Segmenty obrazu jsou pak tvořeny trojúhelníky s totožnými charakteristickými rysy a vlastnostmi. Trojúhelníková síť je dále optimalizována a adaptována dle struktury obrazu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Michal {\v{S}}pan{\v{e}}l and P{\v{r}}emysl
	Kr{\v{s}}ek},
  title = {Vector-based Medical Image Segmentation using
	Adaptive Delaunay Triangulation},
  pages = 6,
  booktitle = {Proceedings of the Sixth IASTED International Conference on
	Visualization, Imaging, and Image Procesing},
  series = {541},
  year = 2006,
  location = {Palma de Mallorca, ES},
  publisher = {ACTA Press},
  ISBN = {0-88986-600-7},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8150}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https