Článek ve sborníku konference

OČENÁŠEK Pavel. Automatic Design of Security Protocols. In: Počítačové architektúry & diagnostika 2006. Bratislava: Slovenská akademie věd, 2006, s. 49-54. ISBN 80-969202-2-7.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Automatic Design of Security Protocols
Název (cs):Automatický návrh bezpečnostních protokolů
Strany:49-54
Sborník:Počítačové architektúry & diagnostika 2006
Konference:Počítačové architektúry & diagnostika 2006
Místo vydání:Bratislava, SK
Rok:2006
ISBN:80-969202-2-7
Vydavatel:Slovenská akademie věd
URL:http://www.ui.sav.sk/diag/pad06/program.html [HTML]
Klíčová slova
Security Protocol, Design, Verification, Evolutionary Approach
Anotace
Článek pojednává o automatickém návrhu bezpečnostních protokolů.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Pavel O{\v{c}}en{\'{a}}{\v{s}}ek},
   title = {Automatic Design of Security Protocols},
   pages = {49--54},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architekt{\'{u}}ry \&
	diagnostika 2006},
   year = {2006},
   location = {Bratislava, SK},
   publisher = {Slovak Academy of Science},
   ISBN = {80-969202-2-7},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8158}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.157.61.68
Přepnout na https