Článek ve sborníku konference

BIDLO Michal. Introducing New Fundamental Classification of Development for Evolutionary Design: Theory and Applications. In: Proc. of the 9th International Conference on Parallel Problem Solving from Nature - Workshop on Evolutionary Algorithms. Reykjavík, 2006, s. 1-12.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Introducing New Fundamental Classification of Development for Evolutionary Design: Theory and Applications
Název (cs):Nová klasifikace vývojových modelů pro evoluční návrh: teorie a aplikace
Strany:1-12
Sborník:Proc. of the 9th International Conference on Parallel Problem Solving from Nature - Workshop on Evolutionary Algorithms
Konference:Parallel Problem Solving From Nature
Místo vydání:Reykjavík, IS
Rok:2006
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~bidlom/Papers/2006/ppsn2006_workshop.pdf [PDF]
Klíčová slova
Evolutionary design, finite and infinite development, digital circuit.
Anotace
V příspěvku je představena nová originální klasifikace vývojových modelů (tzv. development) používaných při evolučním návrhu: konečný a nekonečný development. Je zde uvedena formální definice tohoto konceptu a prezentovány dvě vzorové aplikace demonstrující schopnost těchto netradičních technik navrhovat číslicové obvody. V závěru jsou shrnuty klíčové rysy obou přístupů.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Michal Bidlo},
   title = {Introducing New Fundamental Classification of
	Development for Evolutionary Design: Theory and
	Applications},
   pages = {1--12},
   booktitle = {Proc. of the 9th International Conference on Parallel
	Problem Solving from Nature - Workshop on Evolutionary
	Algorithms},
   year = 2006,
   location = {Reykjav{\'{i}}k, IS},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8170}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https