Článek ve sborníku konference

HLÁVKA Petr, ŘEHÁK Vojtěch, SMRČKA Aleš, ŠAFRÁNEK David, ŠIMEČEK Pavel a VOJNAR Tomáš. Formal Verification of the CRC Algorithm Properties. In: MEMICS 2006 Second Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Mikulov, 2006, s. 55-62. ISBN 80-214-3287-X.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Formal Verification of the CRC Algorithm Properties
Název (cs):Formální verifikace vlastností algoritmu CRC
Strany:55-62
Sborník:MEMICS 2006 Second Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science
Konference:2nd Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science -- MEMICS'06
Místo vydání:Mikulov, CZ
Rok:2006
ISBN:80-214-3287-X
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~smrcka/pub/fmcrc-MEMICS06.pdf [PDF]
Klíčová slova
CRC formal verification, minimal Hamming distance, colliding messages
Anotace
This paper presents the verification of CRC algorithm properties. We examine
a way of verifying of a CRC algorithm using exhaustive state space exploration
by model checking method. The CRC algorithm is used for calculation of a
message hash value and we focus on verification of the property of finding
minimal Hamming distance between two messages having the same hash value. We
deal with 16, 32 and 64 bits CRC generator polynomials, especially
with one used in the Liberouter project.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Petr Hl{\'{a}}vka and Vojt{\v{e}}ch
	{\v{R}}eh{\'{a}}k and Ale{\v{s}} Smr{\v{c}}ka and
	David {\v{S}}afr{\'{a}}nek and Pavel
	{\v{S}}ime{\v{c}}ek and Tom{\'{a}}{\v{s}} Vojnar},
   title = {Formal Verification of the CRC Algorithm
	Properties},
   pages = {55--62},
   booktitle = {MEMICS 2006 Second Doctoral Workshop on Mathematical and
	Engineering Methods in Computer Science},
   year = 2006,
   location = {Mikulov, CZ},
   ISBN = {80-214-3287-X},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8206}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https