Článek ve sborníku konference

MARTÍNEK Tomáš, LEXA Matej, BECK Patrik a FUČÍK Otto. Automatic Generation of Circuits for Approximate String Matching. In: 2007 IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Krakow: IEEE Computer Society, 2007, s. 203-208. ISBN 1-4244-1161-0.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Automatic Generation of Circuits for Approximate String Matching
Název (cs):Automatické generování obvodů pro hledání podobnosti v řetězcích
Strany:203-208
Sborník:2007 IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems
Konference:The 10th IEEE Workshop on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems
Místo vydání:Krakow, PL
Rok:2007
ISBN:1-4244-1161-0
DOI:10.1109/DDECS.2007.4295281
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
automated design, approximate string matching, generic systolic array architecture, FPGA
Anotace
Hardwarové akcelerátory pro hlední podobnosti hrají důležitou roli ve zvyšujícím se počtu moderních bioinformatických aplikací. Jsou schopny redukovat časovou složitost úloh z kvadratické na lineární a dosáhnout zrychlení v řadu stovek ve strovnání s adekvátními softwarovými implementacemi. Nasazení těchto akcelerátorů je však omezeno nedostatkem jejich flexibility a modularity, která je požadována ze strany  aplikací. Z těchto důvodů je potřeba vyvinout metodu pro automatický návrh a implementaci těchto akcelerátorů s cílem dosáhnout maximálního výkonu a efektivního využítí dostupných zdrojů. Tento článek navrhuje základní element takovéto metody založené na výpočtu parametrů generické hardwarové architektury. Navhovaná metoda je ohodnocena na několika typických ulohách z oblasti biologie.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Tom{\'{a}}{\v{s}} Mart{\'{i}}nek and Matej Lexa
	and Patrik Beck and Otto Fu{\v{c}}{\'{i}}k},
  title = {Automatic Generation of Circuits for Approximate
	String Matching},
  pages = {203--208},
  booktitle = {2007 IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and
	Systems},
  year = 2007,
  location = {Krakow, PL},
  publisher = {IEEE Computer Society},
  ISBN = {1-4244-1161-0},
  doi = {10.1109/DDECS.2007.4295281},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8304}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.206.13.39
Přepnout na https