Článek ve sborníku konference

DEDEK Tomáš, MAREK Tomáš a MARTÍNEK Tomáš. High Level Abstraction Language as an Alternative to Embeded Processors for Internet Packet Processing in FPGA. In: 2007 International Conference on Field Programmable Logic and Applications. Amsterdam: IEEE Computer Society, 2007, s. 648-651. ISBN 1-4244-1060-6.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:High Level Abstraction Language as an Alternative to Embeded Processors for Internet Packet Processing in FPGA
Název (cs):Vysokoúrovňový jazyk jako alternativa k vestavěným procesorům pro zpracování Internetového provozu
Strany:648-651
Sborník:2007 International Conference on Field Programmable Logic and Applications
Konference:The International Conference on Field Programmable Logic and Applications
Místo vydání:Amsterdam, US
Rok:2007
ISBN:1-4244-1060-6
DOI:10.1109/FPL.2007.4380737
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
Internet packet processing, Embeded processors, Handel-C, FPGA
Anotace
V tomto článku prozkoumáváme tři různé realizace bloku pro extakci Internetových hlaviček z různých pohledů. Zmíněné realizace zahrnují dvě realizace s použitím vestavěných procesorů (zákaznický 16-bitový RISC procesor a obecný soft-core procesor) a třetí realizace používá Handel-C jako příklad synterizovatelného vysokoúrovňového abstraktního jazyka.
Výsledky ukazují, že vývojový čas kompletního řešení (HW a SW) je přibližně stejný pro Handel-C a soft-core procesor; čas vývoje pro zákaznický 16-bitový RISC procesor je zhruba pět krát vyšší. Dále, propustnost návrhu pomocí Handel-C, měřená v bitech ze sekundu je nejvyšší. Pracovní frekvence a množství zpotřebovaných zdrojů závisí v Handel-C na složitosti uživatelského programu. Avšak získáné výsledky jsou srovnatelné nebo dokonce lepší oproti výsledkům z vestavěných procesorů.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Tom{\'{a}}{\v{s}} Dedek and Tom{\'{a}}{\v{s}}
	Marek and Tom{\'{a}}{\v{s}} Mart{\'{i}}nek},
  title = {High Level Abstraction Language as an Alternative
	to Embeded Processors for Internet Packet
	Processing in FPGA},
  pages = {648--651},
  booktitle = {2007 International Conference on Field Programmable Logic
	and Applications},
  year = 2007,
  location = {Amsterdam, US},
  publisher = {IEEE Computer Society},
  ISBN = {1-4244-1060-6},
  doi = {10.1109/FPL.2007.4380737},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8413}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https