Článek ve sborníku konference

MIKUŠEK Petr. Použití přenosem spouštěných architektur pro návrh aplikačně-specifických procesorů. In: Proceedings of the 13th Conference STUDENT EEICT 2007. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2007, s. 234-236. ISBN 80-214-3408-0.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Použití přenosem spouštěných architektur pro návrh aplikačně-specifických procesorů
Název (en):Using Transport Triggered Architectures for Application Specific Processor Design
Strany:234-236
Sborník:Proceedings of the 13th Conference STUDENT EEICT 2007
Konference:Student EEICT 2007
Řada knih:Volume 2
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2007
ISBN:80-214-3408-0
Vydavatel:Vysoké učení technické v Brně
Klíčová slova
přenosem spouštěné architektury, VLIW, automatizovaný návrh, generátor procesoru, architektury procesorů, vestavěné systémy
Anotace
Tento článek se zabývá hledáním šablony architektury procesorů vhodné pro automatizovaný návrh aplikačně-specifických procesorů pro vestavěné systémy. Cílem je navrhnout generátor procesorů, který je schopný vygenerovat procesor na základě popisu architektury. Přenosem spouštěné architektury (TTA) se zdají pravidelné, flexibilní a škálovatelné. Programovací model TTA architektur je přesně opačný v porovnání s RICS a VLIW architekturami. Namísto programování operací, které způsobují přenos dat jako vedlejší efekt, se u TTA architektur programují přenosy dat, které mohou případně spustit operaci.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Petr Miku{\v{s}}ek},
  title = {Pou{\v{z}}it{\'{i}} p{\v{r}}enosem
	spou{\v{s}}t{\v{e}}n{\'{y}}ch architektur pro
	n{\'{a}}vrh
	aplika{\v{c}}n{\v{e}}-specifick{\'{y}}ch
	procesor{\r{u}}},
  pages = {234--236},
  booktitle = {Proceedings of the 13th Conference STUDENT EEICT 2007},
  series = {Volume 2},
  year = 2007,
  location = {Brno, CZ},
  publisher = {Brno University of Technology},
  ISBN = {80-214-3408-0},
  language = {czech},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8449}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https